O Firmie | Oferta | Galeria | Lokalizacja | Kontakt

O firmie

AKTUALNOŚCI, 10/09/2020

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Informujemy o zakończeniu postępowania, dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 01/09/2020 na MINTAJ mrożony tusza (Gadus chalcogrammus / Theragra chalcogramma) w ilości 23 700 kg.

Do dnia upływu terminu na składanie ofert, oznaczonego w zapytaniu ofertowym, nie wpłynęła żadna oferta.

******************************************************************************

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Informujemy o zakończeniu postępowania, dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 01/09/2020 na PSTRĄG tęczowy świeży (Oncorhynchus mykiss) w ilości 186 096 kg.

Do dnia upływu terminu na składanie ofert, oznaczonego w zapytaniu ofertowym, nie wpłynęła żadna oferta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNOŚCI, 01/09/2020

Zapytanie ofertowe- mintaj (01/09/2020)
W związku z realizacją operacji w ramach działania 1.13 Innowacje, o których mowa w art.26 i art. 44 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pod tytułem Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na mintaja (tusza, mrożony) na dostarczenie dla Port Fish sp. z o.o., ul. Wilków Morskich 19, 76-153 Darłowo, do zakładu produkcyjnego Port Fish sp. z o.o., ul. Wilków Morskich 19, 76-153 Darłowo. Pełna treść zapytania do pobrania poniżej.
POBIERZ TUTAJ- mintaj

Zapytanie ofertowe- pstrąg tęczowy (01/09/2020)
W związku z realizacją operacji w ramach działania 1.13 Innowacje, o których mowa w art.26 i art. 44 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pod tytułem Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na pstrąga tęczowego (świeży) na dostarczenie dla Port Fish sp. z o.o., ul. Wilków Morskich 19, 76-153 Darłowo, do zakładu produkcyjnego Port Fish sp. z o.o., ul. Wilków Morskich 19, 76-153 Darłowo. Pełna treść zapytania do pobrania poniżej.
POBIERZ TUTAJ- pstrąg

Kontakt

"PortFish"
sp. z o.o.

ul. Wilków Morskich 19
76-153 Darłowo
POLAND

e-mail: portfish@wp.pl
mobile: +48 506 085 079
fax: +48 94 314 02 51
skype: live:arek.omylakSprzedaż na kraj
mobile +48 506 085 235
tel/fax: +48 94 314 51 01

KRS No 0000229336


statystyka

O Firmie | Oferta |

Galeria | Lokalizacja | Kontakt