O Firmie | Oferta | Galeria | Lokalizacja | Kontakt

O firmie

AKTUALNOŚCI 20/12/2023

Raport z badań i analiz wyników z realizacji operacji pn.
"Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących
prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb"

Do pobrania tutaj

Koncepcja instalacji fotowoltaicznej PortFish do pobrania tutaj

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI 21/02/2022

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.02.2022

Informujemy o zakończeniu postępowania ofertowego dotyczącego zapytania ofertowego z dn. 10.02.2022 r „Projekt, dostawa i montaż wzmocnienia konstrukcji obiektów stanowiących miejsce montażu instalacji fotowoltaicznych w celu realizacji projektu „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb PORT FISH SP. Z O.O.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu Rybactwo i Morze 2015 – 2020.”
Na opublikowane zapytanie ofertowe do dnia 18.02.2022 do godz. 9:00 wpłynęły dwie oferty.
Korzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Lisiecki.
Wyniki o wyborze oferty zawarte są w informacji o wyniku postępowania z dnia 21.02.2022 do wglądu w biurze Port Fish Sp. z o.o.

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI 10/02/2022

Zamawiający:
PORT FISH SP.Z O.O
ul.Wilków Morskich 19
76-153 Darłowo
W którego imieniu działa pełnomocnik
FOTON OZE Sp. z o.o.
Ul. Korfantego 4b/11
76-200 Słupsk
 
Nazwa postępowania:
„Projekt, dostawa i montaż wzmocnienia konstrukcji obiektów stanowiących miejsce montażu instalacji fotowoltaicznych w celu realizacji projektu „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb PORT FISH SP. Z O.O.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu Rybactwo i Morze 2015 – 2020.”

W linku poniżej :

Zapytanie ofertowe

Opinia techniczna Port Fish


Załączniki do pobrania:

Formularz ofertowy, Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych, Oświadczenie o spełnieniu warunków


********************************************************************************

Aktualności 10/02/2022


Informacja o unieważnieniu postępowania


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą kodeks cywilny i zasadą konkurencyjności zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje dla przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt, dostawa i montaż wzmocnienia konstrukcji obiektów stanowiących miejsce montażu instalacji fotowoltaicznych w celu realizacji projektu „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb PORT FISH SP. Z O.O.”.


Informuję, że w/w postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na brak ofert.
Uzasadnienie:
Do dnia wskazanego w zapytaniu ofertowym do złożenia oferty tj. do 9.02.2022r. nie wpłynęła żadna oferta.

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI 02/02/2022
Zamawiający:
PORT FISH SP.Z O.O
ul.Wilków Morskich 19
76-153 Darłowo
 
W którego imieniu działa pełnomocnik
FOTON OZE Sp. z o.o.
Ul. Korfantego 4b/11
76-200 Słupsk
 
Nazwa postępowania:
„Projekt, dostawa i montaż wzmocnienia konstrukcji obiektów stanowiących miejsce montażu instalacji fotowoltaicznych w celu realizacji projektu „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb PORT FISH SP. Z O.O.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu Rybactwo i Morze 2015 – 2020.”
 W linku poniżej:


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

OPINIA TECHNICZNA PORTFISH

Załączniki do pobrania:

Formularz ofertowy


Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych


Oświadczenie spełnieniu warunków


********************************************************************************

AKTUALNOŚCI 18.01.2022

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

Tytuł operacji: Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej i transferu wiedzy

Beneficjenci: Port Fish Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytutu Badawczy
Stanpol Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe PIRS Sp. z o.o.
ZIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Czas trwania: 1 kwietnia 2020 r.–31 grudnia 2021 r.

Budżet projektu: 7 949 696,60 zł

Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje, w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Sprawozdanie z realizacji projektu w linkach poniżej.

Sprawozdanie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


********************************************************************************

AKTUALNOŚCI Z DNIA 06.09.2021

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 20.08.2021

Informacja o wyniku postępowania z zapytania ofertowego z dn. 20.08.2021 r dotyczącego „zakupu, dostawy i montażu konstrukcji nośnej instalacji fotowoltaicznej 60kW”
informujemy, że postępowanie na dostawę pod nazwą „Zakup, dostawa i montaż konstrukcji nośnej instalacji fotowoltaicznej 60kW” zostało unieważnione.
Uzasadnienie: Cena złożonej oferty, która spełnia warunki udziału w postępowaniu i jest zgodna z treścią zamówienia, jest wyższa od wartości jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizacje zamówienia.

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI, 20/08/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na "Zakup, dostawa i montaż konstrukcji nośnej instalacji fotowoltaicznej 60kW"
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
Projekt techniczny
Mapa lokalizacji
Załączniki 2,3

Miejsce składania ofert: Foton - OZE Sp. z o.o., Korfantego 4b/11, 76-200 Słupsk. Koniec terminu składania ofert: 30/08/2021.

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI Z DNIA 19.08.2021

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 05.08.2021

Informujemy o zakończeniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 05.08.2021 na PSTRĄG tęczowy świeży (Oncorhynchus mykiss) w ilości 73000-75000 kg.
Do dnia upływu terminu na składanie ofert, oznaczonego w zapytaniu ofertowym wpłynęły trzy oferty:
1) Od firmy Fjord Fisk Polska sp. z o.o.
2) Od firmy Gospodarstwo Rybackie Fario Grzegorz Balcerzyk
3) Od firmy Aqua Farm Sp. z o.o.
Wszystkie oferty zawierały takie same warunki dostaw i cenę.
Dostawcy po wcześniejszym ustaleniu terminu będą dostarczać surowiec do Port Fish Sp. z o.o. w miarę jego dostępności na własnych hodowlach.

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI, 5/08/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na "Zakup pstrąga tęczowego w ramach działania 1.13 Innowacje"
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku poniżej:

Załącznik

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI Z DNIA 19.07.2021

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 02.07.2021

Informujemy o zakończeniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 02.07.2021 dotyczącego Budowy demonstracyjnej instalacji PV produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb Port Fish Sp. z o.o.
Na opublikowane zapytanie ofertowe do dnia 16.07.2021 wpłynęły cztery oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski .
Wyniki o wyborze oferty zawarte są w informacji o wyniku postępowania z dnia 19.07.2021 do wglądu w biurze Port Fish Sp. z o.o.

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI, 02/07/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb PORT FISH SP. Z O.O.”.

Poniżej linki do karty przewodniej, pełnej treści zapytania ofertowego oraz do załączników:

Karta przewodnia
LINK nr 1
LINK nr 2
LINK nr 3
LINK nr 4
LINK nr 5

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI Z DNIA 12.01.2021

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 16.12.2020

Informujemy o zakończeniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na doradztwo energetyczne z dnia 16.12.2020 r.
Na opublikowane zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FOTON OZE Sp. z o.o.
Wynik wyboru zawarty w Protokole Wyboru Ofert z dnia 11.01.2021 do wglądu w biurze Port Fish Sp. z o.o.

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI, 16/12/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Doradztwo energetyczno-techniczne w projekcie pod nazwą „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb”

Link do pełnej publikacji tutaj ---> LINK

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI, 27/10/2020

Wsparcie w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 - Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje, w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Tytuł operacji: Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb

Link do pełnej publikacji tutaj ---> LINK

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI, 27/10/2020

Wsparcie w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 - Umowa
zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje, w zakresie Priorytetu 1. Promowanie
rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Tytuł operacji: Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z
innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza
na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.

Link do pełnej publikacji tutaj ---> LINK

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI, 10/09/2020

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Informujemy o zakończeniu postępowania, dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 01/09/2020 na MINTAJ mrożony tusza (Gadus chalcogrammus / Theragra chalcogramma) w ilości 23 700 kg.

Do dnia upływu terminu na składanie ofert, oznaczonego w zapytaniu ofertowym, nie wpłynęła żadna oferta.

******************************************************************************

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Informujemy o zakończeniu postępowania, dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 01/09/2020 na PSTRĄG tęczowy świeży (Oncorhynchus mykiss) w ilości 186 096 kg.

Do dnia upływu terminu na składanie ofert, oznaczonego w zapytaniu ofertowym, nie wpłynęła żadna oferta.

********************************************************************************

AKTUALNOŚCI, 01/09/2020

Zapytanie ofertowe- mintaj (01/09/2020)
W związku z realizacją operacji w ramach działania 1.13 Innowacje, o których mowa w art.26 i art. 44 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pod tytułem Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na mintaja (tusza, mrożony) na dostarczenie dla Port Fish sp. z o.o., ul. Wilków Morskich 19, 76-153 Darłowo, do zakładu produkcyjnego Port Fish sp. z o.o., ul. Wilków Morskich 19, 76-153 Darłowo. Pełna treść zapytania do pobrania poniżej.
POBIERZ TUTAJ- mintaj

Zapytanie ofertowe- pstrąg tęczowy (01/09/2020)
W związku z realizacją operacji w ramach działania 1.13 Innowacje, o których mowa w art.26 i art. 44 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” pod tytułem Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na pstrąga tęczowego (świeży) na dostarczenie dla Port Fish sp. z o.o., ul. Wilków Morskich 19, 76-153 Darłowo, do zakładu produkcyjnego Port Fish sp. z o.o., ul. Wilków Morskich 19, 76-153 Darłowo. Pełna treść zapytania do pobrania poniżej.
POBIERZ TUTAJ- pstrąg\ \\Kontakt

"PortFish"
sp. z o.o.

ul. Wilków Morskich 19
76-153 Darłowo
POLAND

e-mail: portfish@wp.pl
tel./fax: +48 94 314 02 51Sprzedaż na kraj
mobile +48 512 326 307
tel/fax: +48 94 314 51 01

KRS No 0000229336


statystyka

O Firmie | Oferta |

Galeria | Lokalizacja | Kontakt